lördag 1 november 2014

Förhandlingar på olika nivå.

Jag måste säga att jag är tacksam över alla positiva kommentarer som jag fick på min senaste blogg. Tacksam över att jag ser att det är ett stort stöd från alla att en överenskommelse mellan oss och vänsterpartiet är den enda möjligheten till att skapa en politik som gynnar Norrbottningen. I det sammanhanget är det viktigt att vi av naturliga skäl ligger nära varandra i den ideologiska synen på hur politiken ska utformas. Jag tycker att senaste landstingsstyrelsen visade på ett viktigt ställningstagande. Vi ( s, v och mp) beslutade att ställa oss positiv till regeringens och vänsterpartiets centrala överenskommelse när det gäller synen på hälsocentraler som får möjlighet att bedrivas enligt LOV: en. Vi och den nya ledningen i landet vill begränsa möjligheten att starta privat och vinstdrivande hälsocentraler. Där röstade moderaterna och centerpartiet avslag d.v.s att man tycker att det ska finnas privata och vinstdrivande hälsocentraler även i Norrbotten.  Vi tycker som vänsterpartiet att välfärden inte skall vara till salu.

När man sedan läser dom olika dokument som är resultat av förhandlingarna mellan partierna om ledningen av landstinget så kan man konstatera att det är lite olika nivå på dokumenten.
I vårt dokument har vi lagt oss på en politisk nivå som innebär att vi tycker att det som är viktigt politiskt för Norrbottningarna ska finnas med i dokumentet.
Om man sedan läser det förslag till överenskommelse som finns mellan vänsterpartiet och alliansen/sjukvårdspartiet så ser man att det mer har formen av arbetsordning. Det innehåller inget om den politiska färdriktningen men mer hur man ska lösa arbetsordningen mellan all ingående partier. Jag tycker att vänsterpartiet bör fundera på vad som är viktigt, politikens innehåll eller hur sammanträdena ska gå till.
Jag är fortfarande optimistisk till att klokskapen hos vänsterpartiet ska segare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar