torsdag 17 december 2009

Julavslutning i Landstingsstyrelsen

Idag hade vi sista landstingsstyrelsen detta år. En inte allt för märklig dagordning kan tyckas. Den stora frågan på förhand var naturligtvis det sista beslutet om vårdvalet för vår del. Det har rått och råder stor enighet om den modell som vi valt i vårt landsting.Men ingenting kan vi vara så eniga om så det inte blir en debatt. Debatten idag handlade om den s.k passiva listningen av våra medborgare. Det handlar alltså om dom som inte gör ett aktivt val av vårdgivare och därmed listas på den geografiskt närmsta vårdcentralen. För fjorton av landstingsstyrelsens ledamöter var det en fullkomlig självklarhet att man bara kan listas på vårdcentraler som finns. Vi kan alltså inte vänta med att lista dom som inte gör ett aktivt val och därmed ställa dom utan vård efter årsskiftet. Men inte för Jens Sundström som ensam drev tesen att dom skulle listas på vårdcentraler som inte finns i dagsläget. Men som sagt han var totalt ensam om sin uppfattning, och fick inte med sig sina borgerliga kamrater ej heller sjukvårdspartiet. Bra med självständiga politiker som inte dras med i enskilda politikers stolligheter.

Det som däremot lämnade en bitter eftersmak och även påverkade den annars så trivsamma lunchen var hans hårda beskyllningar av att personalen fifflade med statistiken för att vi skulle komma bra ut i kökortningsprojektet. Långt kan man gå som politiker men man tappar fullständigt respekten för politiker som använder tjänstemän som slagträ i den politiska debatten. Angreppet var totalt och det fanns ingen urskiljning i kritiken. Istället för att glädjas åt att vi i Norrbotten har uppnått historiskt bra resultat. Resultat som dramatiskt minskat väntetiderna i vården, valde Jens Sundström att gå till frontal angrepp på personalen. Glädjande nog var han ensam även på den här punkten. Det var nog som det sas runt bordet siffrorna var nog för bra för Sundström. Att glädjas över framgång kan vara svårt.

Angreppen föranledde oss i landstingsledningen att skriva en debattartikel för publicering i morgondagens tidningar. Om den nu kommer in dom närmaste dagarna annars får jag publicera den här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar